Corona

De maatregelen met betrekking tot Corona zijn nog steeds onverminderd van kracht. Zie de aanplakbiljetten in de biljartzaal.

Het wachten is op het volgende persbericht van de regering in september 2021, eventueel zullen we dan nieuwe maatregelen aankondigen!