Corona

Op dit moment 2022 zijn er geen Corona maatregelen van kracht. Toch worden alle leden verzocht geen handen te schudden en voor zover mogelijk afstand te houden.