Nieuws

16 september 2022.

In de maand december zullen de lakens en de banden van de biljarttafels worden vervangen en gerenoveerd. Siegard Wijkstra (Bierling en De Schepper) gaat dit voor ons uitvoeren. Dit betekent dat onze biljarts 3 tot 5 dagen niet beschikbaar zijn. Het Bestuur zal jullie tijdig informeren over wanneer precies.

17 januari 2022

Geachte biljart vrienden,

Gezien de huidige versoepeling van de Corona regels willen we per 1 februari weer starten met de competitie. Dat betekend dat we ronde 2 willen afwerken. Uiteraard blijven hierbij de Corona regels van kracht. Als je het risico van deelname te groot vindt, wil je dan voor maandag 24 januari afzeggen bij Sikko of Lammert.

Covid -19 maatregelen – competitie 2022:
SPELERS:
Spelers die voor de eerste keer de zaal betreden dienen hun QR code te laten controleren.
Van alle spelers wordt verwacht dat zij zich ogenblikkelijk zullen afmelden en de biljartzaal niet
betreden als zij zich niet fit voelen of menen Corona gelieerde klachten te ontwikkelen.
Overal houden zij minimaal 1,5m afstand en dragen in de verkeersruimte een mondkapje.
Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van de partij en desinfecteer voor het betreden via de
achterste deur van de biljartzaal de handen.
Als de zitplaatsen in de biljartzaal bezet zijn, wacht dan in de gang totdat spelers de zaal verlaten.
Probeer zo weinig mogelijk de biljartzaal bezet te houden en speel met eigen keu en krijtje.
ARBITERS EN SCHRIJVERS:
De schrijver is tevens arbiter en zit aan de schrijverstafel.
De schrijver/arbiter ( hierna te noemen schrijver ) is een speler van de vorige partij en hij
desinfecteert de ballen en het scorebord voordat de volgende partij begint.
In overleg mag een andere schrijver worden benoemd.
DE PARTIJ:
Op afroep van de schrijver mag elke speler enige minuten inspelen. Na dat de schrijver de ballen
de afstoot op hun plek heeft gelegd, mogen de spelers na elkaar de keuze trekstoot verrichten.
Er worden geen handen geschud. Er staat altijd maar 1 speler bij het biljart.
KEUKEN:
Alleen een bestuurslid of de keukenbeheerder(ster) is toegestaan de keuken te betreden.
Uiteraard wordt voor zover mogelijk wel koffie en thee verstrekt echter met in acht neming
van de 1.5 meter.
AIRCO/VENTILATIE:
In verband met het recirculerend systeem van de airco is deze uitgeschakeld.
De eerste binnenkomende leden worden verzocht ( voorzover ivm de buitentemperatuur wenselijk )
alle ramen te openen ( ook enkele op de gang ) en de achterste deur open te zetten zodat er
dwarsventilatie ontstaat.

19 december 2021.

Allereerst willen we graag onze zieke leden een voorspoedig herstel toewensen. Konden we ondanks het stoppen van de competitie nog steeds in de biljartzaal terecht. Sinds vandaag is de biljartzaal weer gesloten door de maatregelen die gisteravond zijn afgekondigd. Dat betekent tevens dat de 2e ronde vooreerst ook niet kan beginnen, hopelijk worden de maatregelen na 15 januari weer versoepeld.

Maar belangrijker dan biljarten is dat we gezond blijven en dat willen we jullie graag toewensen.  Maar ook fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2022.

De Corona gooit bij de partijen af 09-11-2021 wel roet in het eten. Wees zo vriendelijk 1.5m afstand te houden en de maatregelen op het publicatiebord op te volgen.

Als de Corona geen roet in het eten gooit begint de competitie dinsdag 31 augustus 2021, zie ook wedstrijdschema in deze website.

10 juli 2021

Aankondiging: ledenvergadering in de biljartzaal 30 juli om 9.30 uur.

Bijzondere gebeurtenissen: (Verslag combibiljart door Frans van Doorn.)

We mogen weer biljarten!

Het afgelopen anderhalf jaar schotelde ons bepaald geen aller daagse situatie voor.

Afstand houden een verbod op handen schudden geen gezellige activiteiten met elkaar zoals biljarten. Groot was de opluchting dan ook toen met ingang van de afgelopen maand juni de maatregelen werden versoepeld. We mochten, beschermd door twee vaccinaties, de strijd op het groene laken weer met elkaar aanbinden. Natuurlijk wel met in acht neming van de geldende regels, maar we konden weer met onze hobby aan de slag.

Alle reden een toernooi voor alle leden te organiseren. Geen gewoon toernooi maar een bijzonder toernooi ook wel bekend als het Combi(natie) Toernooi.

Op dinsdagmorgen 6 juli bonden 28 van onze leden de strijd met elkaar aan om de beste combinatie biljarter van dit jaar te worden. Er werd in twee poules gespeeld ingedeeld op speelsterkte. Iedereen speelde drie partijen van 12 beurten. Lukte het iemand om drie goede stoten achter elkaar af te leveren, de combinatiestoot dus, dan werd deze bijzondere gebeurtenis aan een ieder kenbaar gemaakt door het luiden van een bel bij de wedstrijdtafel. Om onnodig veel verplaatsingen te voorkomen hadden we deze luidruchtige taak toebedeeld aan een van onze leden die altijd uiterst alert aan de bel trekt wanneer er bij onze club sprake is van bijzondere gebeurtenissen.

In de B groep won Klaas Bakker na twee sterk gespeelde partijen en een mindere partij de eerste prijs met 31 punten. Hij werd op de voet gevolgd door Jan Borgman en Harm Kuipers, ieder met 30 punten die de tweede en derde prijs verdienden. Voor Hans Karsten die met 29 punten vierde werd en Herman Schulting als vijfde met 28 punten werden was ook een prijs.

Er waren 4 spelers die met één geslaagde combinatiestoot in aanmerking kwamen voor de prijs wie de meeste combinatie stoten had gemaakt. Na het trekken van lootjes was Johan Meijer de gelukkige.

In de A groep ging de hoofdprijs overtuigend naar Hans van der Heijden die met 71 punten flink afstand had genomen op de nummers twee en drie respectievelijk Ben Schuurman met 67 punten en Korrie Keun met 60 punten. Een puike prestatie van Hans die zich met recht de beste combinatie biljarter van het seizoen 2020-2021 mag noemen.

Ook Ben en Korrie deelden mee in de lekkere hapjes van de door hun verdiende prijs.

En ook hier was voor de nummers vier en vijf, Rene Verburg met 49 punten en Johan Tip met 47 weer een mooie prijs gereserveerd.

Voor Ben Schuurman lag ook nog een prijs klaar, een melange van zeer bijzondere lekkernijen, voor de meest geslaagde combinatie stoten. Hij scoorde er maar liefst 7 in drie partijen.

Deze dag had ook een leermoment: “Reik je prijzen uit, neem een leesbril mee zodat je de lijst met uitslagen snel kan overzien”.

Al met al een zeer geslaagde en gezellige dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

18 juni 2021

Nu de corona regels behoorlijk zijn versoepeld en de biljartzaal alweer een poosje is geopend worden er nieuwe activiteiten voorbereid. Op 6 juli is het de bedoeling een combi toernooi te organiseren. Opgave tot 20 juni. Tevens is het de bedoeling op 30 juli 2021 een algemene ledenvergadering te houden. ( Als de coronawetgeving een en ander toestaat!)

En dan de AIRCO:

Er is enige verwarring ontstaan omtrent het gebruik van de airco. In het verleden meenden we er goed aan te doen de airco uit te laten ivm het verspreiden van aerosolen. De laatste meningen hierover verschillen nog steeds enigszins, maar het bestuur is van mening dat de airco thans gebruikt kan worden met geopende ramen en deuren zodat ook dwarsventilatie ontstaat. Houdt zoveel mogelijk de onderlinge afstand tussen personen van 1.5 m aan. De besmettingskans is dan tot een minimum beperkt. Zie voor de laatste ontwikkelingen www.lci.rivm.nl of www. daikin.nl.

15 december 2020, Helaas is er nog niets gewijzigd t.a.v. de competitie en zullen we moeten wachten tot 19 januari 2021. Zo gauw er wijzigingen zijn zullen we die zowel via deze site, als wel via de mail aan u berichten.

22 augustus 2020

Gisteravond het bericht ontvangen dat Lucien Seyssens is overleden. Uiteraard wensen we zijn familie en naasten veel sterkte met dit verlies. Als leden van onze vereniging de crematie willen bezoeken, deze is woensdag a.s. om half vier.

Biljjartvrienden,

Langs deze weg wil ik ook mede namens Jenny ieder bedanken voor de vele blijken
Van belangstelling, kaarten bloemen en goede wensen.
Tot ziens in de biljartzaal

Gr ,
Henk Meppelink