Nieuws

Op 28 juli jl is er in de bestuursvergadering besloten de competitie seizoen 2020-2021 ( als er geen nieuwe maatregelen komen ) onder bepaalde voorwaarden door te laten gaan. Deze voorwaarden kun je vinden onder “verenigingszaken”. Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen zullen we er op toezien dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden toegepast c.q. worden uitgevoerd. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat dit (gezeur) niet als kritiek moet worden beschouwd, want zo is het zeker niet bedoeld. Bij de competitie zullen er soms het maximale aantal personen in de zaal aanwezig zijn en daardoor zal de kans op besmetting groter worden. Dus houdt je aan deze maatregelen. Meldt je ook alstublieft af als je niet fit bent, keelpijn krijgt, of koorts hebt.

Biljjartvrienden,

Langs deze weg wil ik ook mede namens Jenny ieder bedanken voor de vele blijken
Van belangstelling, kaarten bloemen en goede wensen.
Tot ziens in de biljartzaal

Gr ,
Henk Meppelink

Nadat de biljartzaal eind maart voor alle activiteiten was gesloten in verband met het Corona virus is per 1 juni 2020 de biljartzaal onder bepaalde voorwaarden weer geopend.

Brief zoals bij onze leden is bezorgd en de voorwaarden ( die in overleg met de gemeente zijn bepaald ) waaronder de biljartzaal weer is geopend vindt u onder “Verenigingszaken” en is beveiligd met ons wachtwoord.