Privacyverklaring

  Privacybeleid biljartvereniging Ons Genoegen 2012
1. Verantwoordelijk:
  Ons Genoegen 2012, is een biljartvereniging die is gevestigd aan Brink 1- 9331 AA te Norg en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
2. Contactgegevens:
  www.onsgenoegen2012.nl – Brink1 – 9331AA – Norg – 0592613841
3, Verantwoordelijke persoonsgegevens:
  Verantwoordelijk voor het verwerken en bijhouden van de persoonsgegevens is de secretaris. De huidige secretaris is Frans van Doorn, te bereiken onder 0630847486, email vandoornwemes@gmail.com.
4. Overzicht persoonsgegevens:
  Door de leden zijn onderstaande persoonsgegevens verstrekt. Voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres- foto en bankrekeningnummer. Op de website worden de biljartactiviteiten en resultaten bijgehouden.
5. Bijzondere persoonsgegevens:
  Er worden geen gegevens bijgehouden anders dan onder punt 4 omschreven, m.u.v. actie foto’s gemaakt bij onderlinge toernooien.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens of foto’s hebben verzameld, neem dan contact met ons op via kkeun@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
6. Doelstelling:
  Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt om mededelingen te kunnen doen over wedstrijdschema’s uitslagen, eventuele bezoeken en betalingen.
7. Persoonsgegevens inzien door de leden:
  Alle leden kunnen via een wachtwoord hun gegevens op de website inzien.
8. Bewaring persoonsgegevens:
  De verwerkingseenheden zijn beveiligd door firewall’s  en up to date virusscanners. De gegevens worden gedurende het lidmaatschap bewaard of zoveel langer als (wettelijk) noodzakelijk..
9. Kopieën en back-ups:
  Er worden kopieën en back-ups van de persoonsgegevens gemaakt bij het aan- en/of afmelden van leden. Deze worden op de onder punt 8 omschreven wijze bewaard.
10. Inzien door onbevoegde personen:
  De persoonsgegevens op de website zijn beveiligd door een wachtwoord.
11. Geautomatiseerde besluitvorming:
  Ons Genoegen 2012 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen voor personen kunnen hebben.
12. Externe partijen:
  Ons Genoegen 2012 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van wedstrijd organisatie en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
13. Cookies:
  Ons Genoegen 2012 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
14. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ons Genoegen 2012 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar kkeun@hotmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door JOU is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, NRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, naar uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek. Ons Genoegen 2012 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact.
Ons Genoegen 2012 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zie ook punt 8.