Bestuur

Voorzitter Berend Thijs, tel. 0592-670003, email berendthijs@planet.nl.

Secretaris Korrie Keun, tel. 0592-613841, email kkeun@hotmail.nl

Penningmeester Ben Schuurman, tel. 0646133936, email ben.schuurman@ziggo.nl

Sikko Kremer
Frans van Doorn

Wedstrijdleiders Sikko Kremer, tel. 0592-613530, email sjkremer@live.nl en Frans van Doorn, tel. 0630847486, email vandoornwemes@gmail.com

De ereleden van onze vereniging zijn Andries Tiesinga ( jarenlang wedstrijdleider ), Klaas Wim Koster ( jarenlang penningmeester ) en Jan Stroetinga. ( jarenlang voorzitter )

Alhoewel ze hier alle drie ietwat bedenkelijk kijken ( Zal wel met hun verantwoording te maken hebben ) zijn het vrolijke mensen!!